22
Sie 11
Last Updated on Wrzesień 22 2011
Print

Moundon

Lokalizacja

Diefa - wieś położona jest przed Volissos; jej nazwa pochodzi od Agios Yianis Prodromos (Św John Forerunner). We wsi tej znajdował się jeden z ważniejszych klasztorów na wyspie, który w 1574r został odnowiony przez zakonnika Iakovos Lagadiotis.
Mieszkańcami tego klasztoru byli głównie - arystokraci Chiosu, którzy żyli jak zakonnicy. W murach klasztoru mieści się iponujaca biblioteka, w której zbiorach można znaleźć między innymi pergamin z ostatnią wolą św Matrona datowany na 1462r.
W 1822r klasztor został zniszczony przez Turków jednak parę lat później przywrocony do dawnej świetności. Wnętrze klasztoru zostało ozdobione pięknymi freskami (w 1620,1730 i 1849)- ludowa technika z zachodnimi wpływami.