Έχουμε 117 επισκέπτες συνδεδεμένους
22
Αυγ 11
Τελευταία Ενημέρωση στις 22 Σεπτέμβριος 2011

Αγία Παρασκευή

 

Location: Mesta

Είναι μια από τις αρχαιότερες εκκλησίες του χωριού. Το σημάδι στο ανώφλι του έχει ημερομηνία 29 Μαρτίου του 1709 αλλά είναι πιο παλιό και αναφέρεται σε μια επισκευή που είχε η εκκλησία πιο πρόσφατα. Οι Τούρκοι κατέστρεψαν τις άλλες εκκλησίες του χωριού το 1822, εντούτοις είναι πραγματικά παράξενο και συγχρόνως θαυμαστό πώς η εκκλησία της Αγίας Παρασκευής γλίτωσε από αυτήν την καταστροφή. Ο Παντοκράτωρ εξουσιάζει στο κέντρο του θόλου και οι σκηνές της ζωής και του πάθους του Ιησού απεικονίζονται στους δεξιούς και αριστερούς τοίχους. Εκείνες οι αντιπροσωπεύσεις είναι συμπλήρωμα από τις εικόνες των Αγίων.

Αξίζει εδώ να σημειωθεί ότι ο μεγάλος αριθμός εκκλησιών μέσα και έξω από το χωριό αποκαλύπτει την αιχμή που έφθασε η περιοχή κατά τη διάρκεια του μεσαίωνα. Υπήρχαν δεκαεννέα εκκλησίες μέσα στο χωριό. Ευτυχώς οι περισσότερες από αυτές υπάρχουν μέχρι και σήμερα, σε πολύ καλή κατάσταση. Υπήρχαν περισσότερες από δεκαεπτά στο εξωτερικό του χωριού και όλες τους υπάρχουν ακόμα. Τέλος υπήρχαν τριάντα επτά εκκλησίες στην ευρύτερη έκταση των Μεστών.

Δύο από αυτές τις εκκλησίες έγιναν σχολεία από το τέλος αυτού του αιώνα. Παλαιότερα υπήρχαν δύο εκκλησίες: η Εκκλησία του Χριστού (δεν υπάρχει σήμερα) που ήταν μια εκκλησία ως σχολείο αρρένων και η Αγία Μαρία που ήταν ένα σχολείο θηλέων. Αυτό μας φανερώνει την δίψα των κατοίκων των Μεστών για τη γνώση και είναι γεγονός το ότι είχαν ασχοληθεί σε μεγάλο βαθμό με την εκπαίδευση των παιδιών τους.